PTES petitioning the empty sky

www.francsicslaszlo.hu

Csillagkeletkezés az M33-ban

 
  • 200/800 Asztrográf - Paracorr -1
  • Canon EOS 350D
  • 15 óra/ISO 800
  • UHC-s szűrővel és szűrő nélkül
  • Erzsébet/Skoutari/Kúthegy/Kékes/
  • 2009-2011.

A jelenségről

 

Az M33, azaz Triangulum galaxis a lokális-halmaz harmadik legnagyobb csillagvárosa. 3 millió fényévnyi távolságból érkező fénye a legtisztább őszi éjszakákon szabad szemmel is megfigyelhető. Aki megpillantotta, a legtávolabbi jelenséget látta az univerzumban, amit ember valaha is szabad szemmel láthat.

kapcsolódó képek

 
 
M33 galaxis

Csillagkeletkezés az M33 galaxis-ban

 

A lokális halmaz három nagy és félszáz kisebb csillagváros otthona. A galaxisok legnagyobbika az Androméda-köd, ami a Tejúttal együtt a közös tömegközéppontjuk köré szervezi a halmaz többi galaxisát. A halmaz 10 millió fényév kiterjedésű térrészt foglal el, amit összesen 1,29 billió naptömegnyi anyag tölt ki. A lokális galaxis-halmaz harmadik legnagyobb tagja az M33 jelű galaxis, melyet Triangulum galaxis néven is emlegetnek, a Triangulum csillagképben elfoglalt pozíciója miatt.

A halmaz galaxisai gravitációsan kötöttek, halmazon belüli mozgásukból egy 3 milliárd éven belül létrejövő interakciót sejtettek meg a csillagászok. Az M33 és az Androméda-köd körüli csillagmező maradványok vizsgálatából az azt kutatók arra következtetnek, hogy a két galaxis folyamatosan kölcsönhatásban van egymással. Az M33 spirálszerkezetében észrevehető aszimmetria az Androméda-köd gravitációs mezeje által keltett árapály erők hatásának következménye. 

  Csillagkeletkezés az M33-ban

Az 50.000 fényév átmérőjű csillagváros 40 milliárd csillag otthona, tömege a nagyságrendileg 3-6 milliárd naptömeg. Ennek a tömegnek a felét a csillagközi anyag, vagyis por és gáz teszi ki. A galaxis magjának közelében az atomos anyag molekulákká alakul át. A molekuláris csillagközi gáz és por a galaktikus középpontból kiinduló hatalmas felhőkben kondenzálódik. A gáz- és porfelhők kirajzolják a galaxis spirálszerkezetét, a környezetükben lévő kékes csillaghalmazok és rózsaszínes HII zónák, vagyis aktív csillagszülőhelyek láthatóak.

A csillagközi anyag sűrűségével arányos mértékben a csillagkeletkezés is jelen van a galaxis spirálkarjai mentén. A csillagkeletkezés aktivitása figyelemre méltóan nagy a lokális halmaz másik két galaxisában megfigyeltekhez képest. Az M33 galaxis korongjában négyzet-parszekenként 3,4 naptömegnyi csillag fejlődik egymilliárd év alatt, ami térfogategységre lebontva 4,5-ször több, mint az Androméda-ködben. Ez a csillagkeletkezési aktivitás évente 0,45 Naptömegnyi csillag létrejöttét jelenti az anyagalaxisban.


 

  NGC 604, a csillagvihar

Az M33-ban lejátszódó heves csillagkeletkezés egyik legimpozánsabb helyszíne egy hatalmas viharos csillaközi felhő, az NGC 604 jelű csillagköd. Az rózsaszínes ionizált molekuláris gázfelhő 1500 fényév átmérőjű, azaz 40-szer nagyobb a jól ismert Orion-ködnél. Belseje 200 fiatal óriáscsillagnak ad otthont, így méltán nevezhető a lokális halmaz egyik legnagyobb csillagszülő felhőjének.

 

  A spirálkarok csillagai

Az M33 spirálkarjait a sötét csillagközi porfelhők és a rózsaszínes HII zónák mellet a fényes fiatal csillaghalmazok rajzolják ki. Ezek a halmazok a közelmúltban lejátszódott csillagkeletkezés eredményei. A csillaghalmazok a látszat ellenére nem olyan fényesek és sűrűk, mint az Androméda galaxis spirálkarjaiban lévők, csupán a galaktikus korong nagyon kicsi felületi fényességéhez képest feltűnőek. (A fényes csillag a Tejút része.)

 

  Csillagbölcsők és újszülöttek

Az M33 korongjának teljes felszínét behálózza a rózsaszín csillagkeltető hidrogénfelhők és a fiatal halmazok szövete. Meglepő, de a csillagközi anyag struktúrái szinte túlnyúlnak a galaktikus korongon, így sok fiatal csillaghalmaz figyelhető meg a galaxis peremvidékén túl is. Ezeknek az apró jelenségeknek a változatossága lenyűgöző.