PTES petitioning the empty sky

www.francsicslaszlo.hu

Az M81 csoport

 
  • 200/800 Asztrográf - Paracorr -1
  • Canon EOS 350D
  • 70x5 perc/ISO 800
  • hőmérséklet: 6 °C
  • átlátszóság: 10/7
  • nyugodtság: 10/7
  • Ágasvár
  • 2011. április 1.

A jelenségről

 

Az Ursa Major csillagkép irányába számtalan galaxis fedezhető fel akár kisebb távcsövekkel is. Ezek több, nagyobb közeli és távoli galaxishalmaz tagjai. Közöttük a legfényesebbek a 12 millió fényévnyi távolságból látszód M81 és M82 jelű páros.

kapcsolódó képek

 
 
Messier 81

Az M81 csoport

 

Az Ursa Major galaxisai két nagykiterjedésű halmazt és néhány közeli csoportosulást alkotnak. Az Uma North és Uma South halmazok, melyek szoros kapcsolatban állnak a Canes Venatici II halmazzal, távolabb, 55 millió fényévnyire helyezkednek el. Hozzánk közelebb, 3,6 megaparszeknyire, azaz negyedúton pedig az apró M81 csoport 34 galaxisa a Lokális csoporthoz legközelebb álló galaxishalmazt alkotja. Az Ursa Major halmazaira ellentétben a közeli Virgo szuperhalmazzal a ritka galaxiseloszlás, és az elliptikus galaxisok teljes hiánya jellemző.

Az M81 és M82 jelű galaxis alkotta páros a göncöl rúdjával ellentétes égterületen a tavaszi égbolt legfényesebb mélyég objektumai. Elsőként Johann Elert Bode, a később elhíresült Titius-Bode szabály elterjesztője pillantotta meg a galaxispárost 1774-ben, 4 évvel azelőtt, hogy az Pierre Mechain és Charles Messier híres katalógusába bekerült volna. 

  Az M82, a csillagontó galaxis

Az elnyúlt ellipszis formájú irreguláris csillagváros a csillagontó galaxisok alappéldája. A Tejút 3 naptömegnyi csillagot hoz létre évente, amíg egy csillagontó galaxis, mint az M82 akár tízszer többet. A csillagváros töméntelen mennyiségű forró fiatal csillag otthona. A korongjából pedig vöröses-barnás csillagközi anyag lökődik ki minden irányban a heves csillagkeletkezés hatására. A vörös anyagáram 20.000 fényévnyi távolságban nyúlik az intergalaktikus térbe. A jelenséget az M81, M82 az NGC 3077 (képen nem látható) galaxisok között korábban lejátszódó interakció hozta létre.

 

  Az M81, a spirál

A kifejezetten nagyvonalú spirál a domináns tagja a galaxishalmaznak. Az M81 egy, néhány 10 millió évvel ezelőtti interakcióban erőteljesen deformálta az M82-őt. Ennek közelségnek nyilvánvaló jelei maradtak a nagyobbik galaxis spirális mintázatában is. A spirálkarok egyértelművé váltak, mindeközben a mag közelében egy sötét vonalszerű képződményjelent meg.