PTES petitioning the empty sky

www.francsicslaszlo.hu

A Sculptor-galaxis

 
 • objektumadatok:
 • -------------------
 • Szobrász (Sculptor) csillagkép
 • típus: SAB(s)c galaxis
 • kiterjedés: 27,5'x6,8'
 • távolság: 11,7 ±0.7 millió fényév
 • látszólagos fényessége: 8,0 mag

A jelenségről

 

A déli égbolt egyik látványos galaxisa a Sculptor csillagkép irányában látható. A fényes csillagvárost hazánkból is megpillanthatjuk nem sokkal a látóhatár felett, kora ősszel, egy rövid időszakban. Az egyenlítőtől délre elhelyezett távcsövekkel azonban könnyebben, nagy horizont feletti magasságban is megfigyelhettem, és részletes felvételeket készíthettem róla.

 • képadatok:
 • -------------
 • 510/2280 Corrected Dall-Khirkam
 • FLI-PL6303E CCD
 • 1h LRGB
 • 2013. augusztus
 • Siding Spring, Ausztrália
 • ---------------
 • A felvételt az Itelescope hálózat távcsöveivel készítettem

kapcsolódó képek

 
 
 
M33 galaxis

A Sculptor-galaxis - Szélfutta csillagváros

 

Az égbolt egyik legfényesebb spirális csillagvárosára majdnem az éléről látunk rá innen a Földről. A Sculptor, azaz szobrász csillagkép irányába eső galaxist William Herschel húga, Caroline Herschel fedezte fel egy üstököskereső program keretében 1783-ban. A célpontunk azonban nem egy üstökös, hanem a lokális csoporthoz (amit a Tejút és az Androméda-köd alkot) legközelebb eső, drámai égitest, aminek több százmilliárd csillagtól sárgán izzó korongját kékes csillaghalmazok és rózsaszínben ragyogó hidrogénfelhők szegélyezik. Az örvénylő korong belső régióit sűrű, sötét porfelhők lepik el, nyugtalan kavargásukat a szakcsillagászok figyelmét is felkeltő, heves belső folyamatok idézik elő. 

  A Galaktikus szuperszél

A porfelhőktől tagolt ábrázata arról árulkodik, hogy a csillagváros belsejéből galaktikus szuperszél fúj. Eme különleges áramlás emberi ésszel szinte felfoghatatlan sebességével hozza tudomásunkra a kozmikus képződmény belsejében zajló eseményeket: csillagok születnek az égi város gyomrában. Csillagkeletkezés megszokott jelenség a galaxisok világában, az univerzum jelen korszakában azonban nem jellemző, hogy nem a spirálkarokban, hanem a galaxis magjában zajlik a folyamat. A Sculptor-galaxisban azonban éppen ez a helyzet. A magban egy korábban (néhány millió éve) áthaladt törpegalaxis robbanthatta ki a csillagkeletkezést, aminek az intenzitása a galaktikus régiónkban szokatlanul nagy. Amíg az Androméda-ködben 1, a Tejútban évente 3-5 Naptömegnyi csillag keletkezik, azaz ennyi anyag áramlik a születőfélben lévő csillagok felszínére egy esztendő alatt, addig a Sculptor-galaxisban egy nagyságrenddel több, vagyis évente akár 50 darab Nap is megszülethetne. Ezek után méltán sorolhatjuk a déli félteke égitestjét a csillagontó galaxisok közé.


A heves csillagkeletkezés események láncolatát indította be. A születő csillaghalmazok fényes, O és B színképtípusú csillagaitól, a gyakori szupernóva robbanásoktól származó sugárzás energiája a galaxismag csillagközi anyagát ötmillió kelvinfokra fűtötte fel. A forró közeg kitágult, ezáltal elhagyni kényszerült a sugárzás forrásának környezetét, a Sculptor magjában lévő csillaghalmazok 200 fényév átmérőjű területét. Az ultramagas hőmérsékletű, nagy energiájú plazma 720 ezer km/óra sebességgel távozik az intergalaktikus térbe, létrehozva a galaktikus szuperszél jelenségét, miközben felkorbácsolja a galaktikus porfelhők nyugodt mintázatát, életre keltve a Sculptor nagy galaxisának nyugodt ábrázatát.


A galaktikus szuperszél kialakulásával azonban nem ér véget az események láncolata. Az intenzív anyagáram nem csupán viharos következménye a csillagkeletkezésnek, hanem a galaxisok fejlődésében jelentős szerepet játszó esemény. Egy friss kutatás szerint a szuperszél jelensége választ ad arra a kérdésre, hogy az univerzum korai szakaszában miért nem jöttek létre kirívóan nagyméretű csillagvárosok. Ezen időszak rendkívül intenzív csillagontó folyamatai során a galaxisokat átható plazmaáramlás kisodorta a csillagközi anyagot az intergalaktikus térbe, így meggátolta további csillagok létrejöttét, tehát önszabályozó mechanizmusként fékezte a galaxisok csillagokkal való további gyarapodását.