PTES petitioning the empty sky

www.francsicslaszlo.hu

A Tű-galaxis

 
  • 300/1500 Asztrográf - Paracorr -1
  • Canon EOS 350D
  • 6 óra/ISO 800
  • átlátszóság: 10/4
  • Pákozd - Al Tarf
  • 2012. május
  • ---------------
  • A felvétel Csukovics Tibor közreműködésével készült

A jelenségről

 

Ha engem kérdeznétek, azt mondanám, hogy ez a legszebb galaxis az égen. Talán még a Sombrero vetekszik vele. A Tű-galaxis a Tejút kozmikus testvére, ezért érdems gyönyörködni benne, és elgondolkozni, vajon a Tejút is ennyire szép volna? Bizonyára.

kapcsolódó képek

 
 
 
A Tű-galaxis

Az NGC 4565, a Tű-galaxis

 

A hosszan nyújtózó, fénylő, poros alakzat talán legszebb példája annak, amikor éléről pillanthatunk meg a Földről egy távoli csillagvárost. Az NGC 4565 galaktikus síkjának inklinációja 86 fok, azaz csupán 4 fokos szögből látunk rá a galaxis korongjára. És mivel a kozmikus tányér nagyon vékony, a vizuális észlelők számára hosszú fénylő sávként látszódik, tűszerű alakzatot ölt. Innen kapta a “Tű” galaxis becenevet. A kicsi rálátási szög miatt az NGC 4565 a szakcsillagászok számára nagyon izgalmas célpontnak számít a galaxisok szerkezetének vizsgálatában.

Az Tű-galaxis mind kiterjedését, mind felépítését tekintve hasonlít a Tejúthoz. Mindkettőjük tömege néhány 100 milliárd naptömeg, kiterjedésük 100.000 fényév. Ebből következik, hogy a “Tű” forgási sebessége is közel azonos a mi galaxisunkéval. A csillagászok az NGC 4565 magjának vizsgálatakor küllős szerkezetre utaló jeleket találtak. Ez azt jelenti, hogy a galaxis belsejében a spirálkarok nem egy középpontból, hanem egy egyenes, vonalszerű csillagokból álló sűrűsödés, úgynevezett küllő végpotjaiból indulnak ki, ami szintén közös vonás a két csillagváros között.


 

Egy galaxis metszete

 

A legfeltűnőbb alakzat a galaktikus korong éle, amit a sötét fényelnyelő csillagközi anyag gyűrűje rajzol ki. Ez a gyűrű 3300 fényév vastagságú, és kékes fényburok övezi. Ez a fénylés a spirálkarokban, a galaxis fősíkjában keletkezett úgynevezett I. populációs csillagok sokaságágának elvándorlása során jön létre. Ezek a csillagok fiatalabbak, ezáltal több közöttük a nagy luminozitású, rövidebb hullámhosszakon sugárzó példány, így összfényük kékesebb, mint a többi mezőcsillagé. A másik feltűnő alakzat a központi dudor (central bulge) sárgás foltja a galaxis középpontjában. Ellentétben a spirálkarokkal a központi dudor jellemzően II. populációs csillagokból áll, melyek egy jóval régebbi, a galaxis életének korai szakaszában lejátszódott csillagkeletkezés során születtek. Koruk több milliárd év, és mivel a nagytömegű csillagok már korábban elpusztultak, összfényük sárgába hajlik.


  A kicsorbult galaktikus perem

A figyelmesebb szemlélő észreveheti, hogy a Tű-galaxis pereme nem teljesen sík, hanem finom vetemedés, görbület látszik rajta, főleg az északnyugati oldalon. Az galaktikus korong enyhe torzulása nem olyan ritka a csillagvárosok között, minden második spirál eldeformálódott már egy másik közeli galaxistárs gravitációs mezejében. Az NGC 4565 pereme a közeli NGC 4562 hatására hajlott meg egy körülbelül 300 millió évvel ezelőtt létrejött kozmikus interakció során.
 

  Galaxistársak

A felvételen több másik csillagváros is a látómezőbe került. Az egyikük az NGC 4562-es sorszámot viselő, amely a Tű-galaxissal alkot egy halmazt. Távolabb az IC 3543 és az IC 3546 látszódnak, majd 300 millió fényéves távolságból. Egyikük a Tű-galaxishoz hasonlóan az éléről, másikuk pedig lapjáról.