PTES petitioning the empty sky

www.francsicslaszlo.hu

A kék Tycho-kráter

 
 • objektumadatok:
 • -------------------
 • kopernikuszi kráter és sugársáv
 • átmérő: 85 km
 • kor: 108 millió év

The blue Tycho

 
 • objectdata:
 • -------------------
 • copernican crater and ray system
 • diameter: 85 km
 • age: 108 Ma
 • képadatok/imagedata:
 • -------------
 • 250/1000 newtonian
 • ASI 290 MM
 • SONY A99v SLT
 • 2016.12.14
 • Budapest, Hungary
Tycho-kráter
 

A Tycho-kráter geológiája

 

A Tycho egy kopernikuszi korú becsapódásos holdi kráter a Hold felénk eső féltekéjének déli felföldjein. Az alapvetően fiatal képződmény 85 km átmérőjű, ámde több ezer kilométerre kiterjedő sugársáv-rendszer veszi körbe, ami fényes területként jelenik meg a Telihold korongján, emiatt a kráter régiója akár puszta szemmel is megfigyelhető.

A Tycho kráterpereme élesen elhatárolódik környezetétől, és 3970 méter magasan emelkedik a kráter medencéje fölé. A Tycho komplex kráter révén központi csúccsal rendelkezik, ami 1600 méter magas. A kráterperem, és a medence albedója nagy, a krátersáncot azonban kívülről sötét, közel ötven kilométer vastag gyűrű-alakú sáv veszi körbe, ami mentes a korábbi becsapódásoktól és a sugársáv mintázatoktól. Ez a karima egyidős a kráterrel, és a becsapódáskor kivájt anyagból épül fel. A helyszínen leszállt űreszközök által végzett kémiai elemzések alumíniumban gazdag anortozitot találak, melyek a terra területek ősi összetevői. Az anortozit a Hold születése után az égitest magját körbeölelő magmaóceán felszínének megszilárdulásával jött létre több, mint négy milliárd évvel ezelőtt, így születtek meg a terra területek. A Tycho-kráter területe azonban hőkamerás megfigyelések alapján lassabban hűl a környezeténél. Ez arra utal, hogy a becsapódás, és az azt követő vulkanikus jellegű utótevékenység részben átalakította a Hold kéregösszetételét, amit a környezetéhez képest kékes tónusú kráterfenék is sejtet. 

The geology of Tycho

 

Tycho is a copernican lunar impact crater located on the near side of the moon, in the southern lunar highlands. The basically young formation is 85 km in diameter, but surrounded by a thousand km spanning ray system that appears as a bright area on the moon’s face, that’s why it is possible to observe the crater’s region with our naked eye.

The Tycho’s crater rim is sharply defined and emerges 3970 meter above the crater’s floor. Tycho, being a complex crater has a central peak that is 1600 m high. The rim and the crater floor has a high albedo, but the rampart is surrounded by a dark, ring-shaped zone almost 50 km wide, free of former impact and ray markings. This belt has the same age as the crater, and may have been formed from minerals excavated during the impact.Chemical measurements performed by nearby landed spacecrafts found a composition of anorthosite, an aluminium-rich mineral. Anorthosite appears to have been formed on the surface of a global magma ocean that surrounded the Moon soon after it was born more than 4 billion years ago, at the same time when the terra region consolidated. According to heat observations the Tycho-crater region cools at a slower rate than other parts of the surface. This effect is caused by the influence of the impact and the post vulcanic activity, both leading to a difference in the composition of materials and a bluish colour anomaly.